20.09.2018 სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის პრეზენტაცია...

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსმა ირაკლი ამანათიძემ, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის პრეზენტაცია გამართა, სტუდენტებს ზუგდიდის მერიაში არსებულ სტაჟირების შესაძლებლობებზე მიაწოდა ინფორმაცია და სტუდენტების კითხვებს უპასუხა.

17.09.2018 უნივერსიტეტი აცხადებს აპლიკანტთა მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  2018 წლის საშემოდგომოდ აცხადებს აპლიკანტთა მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

17.09.2018 უნივერსიტეტი 2018 წლის 17-18 სექტემბერს მიმდინარე საერთაშორისო პროექტის INTEGRITY -ის მეორე კონსორციუმის შეხვედრას მასპინძლობს

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი მიმდინარე წლის 17-18 სექტემბერს მასპინძლობს სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარე საერთაშორისო პრ

05.09.2018 საერთაშორისო პროექტის INTEGRITY-ის ფარგლებში ჩატარდა შიდა ტრენინგ-სემინარი

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარე წლის 4 სექტემბერს, საერთაშორისო პროექტის INTEGRITY-ის ფარგლებში ჩატარდა შიდა ტრენინგ-სემინარი Turnitin -ისა და Moodle -ის პროგრამების ინსტალაციის, მოხმარების წესების შესახებ აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისათვის და სტუდენტებისთვის. ტრენინგ-სემინარი ჩაატარეს 

03.09.2018 დაიწყო რეგისტრაცია მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მსურველთათვის!

რეგისტრაციის გავლა შეუძლიათ ბაკალავრის/მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს, რომლებსაც საგნობრივი კომპეტენცია დადასტურებული აქვთ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდით. პროგრამაზე სწავლა შეუძლიათ მოქმედ და არამოქმედ სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს.

03.09.2018 უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 2018 წლის 3 სექტემბრიდან აცხადებს არჩევნებს...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 2018 წლის 3 სექტემბრიდან აცხადებს არჩევნებს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის