27.09.2023 „სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტების განვითარება საქართველოს უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში ახალგაზრდა ვეტერინარიის პროფესიონალების მომზადების მიზნით“ (VETPRO) ფარგლებში, შეხვედრა საუნივერსიტეტო საზოგადოებასთან

მიმდინარე წლის 26 სექტემბერს, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედი ერასმუს + საერთაშორისო პროექტის „სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტების განვითარება საქართველოს უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში ახალგაზრდა ვეტერინარიის პროფესიონალების მომზადების მიზნით“

15.09.2023 მასწავლებელთა გაცვლითი პროგრამა გრძელდება!.

უნივერსიტეტს მასწავლებელთა გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში უერთდება კიდევ ერთი ამერიკელი მასწავლებელი. ის ასისტენტობას გაუწევს უნივერსიტეტის ქართველ პროფესორებს და ჩაერთვება საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაში.

09.09.2023 უნივერსიტეტის წარმომადგენელთა სამუშაო ვიზიტი ლატვიის სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში.

5 – 9 სექტემბერს ერაზმუს+ ინსტიტუციური განვითარების პროგრამის (CBHE) ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის „სავეტერინარო მედიცინის ფაკულტეტების განვითარება საქართველოს უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში ახალგაზრდა ვეტერინარიის პროფესიონალების მომზადების მიზნით“ 

07.09.2023 უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცის ხელშეწყობასთან დაკავშირებული სამუშაო შეხვედრა.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის წარმომადგენელი იღებდა მონაწილეობას პირველ ფართომასშტაბიან სამუშაო შეხვედრაში, რომელიც საკონსულტაციო კომპანიამ – UCL Consultant (საკონსულტაციო კომპანია Savvy Business sLtd-სთან თანამშრომლობით) 6-7 სექტემბერს უმაღლესი განათლების

03.09.2023 განისაზღვრა „2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის სტატუსის აღდგენის და შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

2023–2024 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრისათვის შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტატუსის აღდგენისა და შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა განცხადებების რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა 2023  წლის 21 სექტემბრის

02.09.2023 პირველსემესტრელ სტუდენტთა საყურადღებოდ! სასწავლო პროცესი ზსსუ-ში 16 ოქტომბერს დაიწყება

2023–2024 სასწავლო წლის  შემოდგომის სემესტრისთვის  ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლებამოპოვებული აბიტურიენტებისთვის ზსსუ რექტორის ბრძანებით