15.02.2017 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული ანსამბლი

2014-2015 სასწავლო წლიდან შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მოცეკვავის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება. პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები პროფესიულ დონეზე ეუფლებიან ქართული ხალხური ცეკვის საშემსრულებლო 

03.02.2017 უნივერსიტეტში სამართლის თეორიისა და სოციალური მეცნიერებების ინტერდისციპლინური კვლევისა და სწავლების განვითარების ხელშეწყობის პროექტი დაიწყო.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სამართლის თეორიისა და სოციალური მეცნიერებების ინტერდისციპლინური კვლევისა და სწავლების განვითარების ხელშეწყობის  პროექტი დაიწყო.პროექტი მიზნად ისახავს თანამედროვე ქართული 

02.02 2017სიახლე!...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ამოქმედდა საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მიერ მხარდაჭერილი სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა. პროგრამა გამორჩეულია ინოვაციური 

01.02.2017პროფესიული განათლების ხელშეწყობა და განვითარება.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტის მთავარ სტრატეგიად 2016 -2017 სასწავლო წელს აკადემიურთან ერთად, კვლავ რჩება პროფესიული განათლების  ხელშეწყობა და განვითარება.უნივერსიტეტში წარმატებულად ხორციელდება  

30.01.2017შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის კარიერის მართვის ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს პოტენციურ დამსაქმებელთან.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის  5 სტუდენტი კონკურსის შედეგად სტაჟირებას გაივლის  შპს  ჯ.ბ აუდიტის  ზუგდიდის ფილიალში.

30.01.2017 სტატუსშეჩერებულ სტუდენთა საყურადღებოდ!

სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებს  სტატუსის შეჩერებიდან ხუთწლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ  ავტომატურად უწყდებათ  სტატუსი.  ამ კატეგორიის სტუდენტებს  სტატუსის შეწყვეტიდან ერთი წლის განმავლობაში შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა მობილობაში.(იხილეთ ბმული ბრძანების სახით)...