16.11.2017 ,,ზამთრის სკოლა 2017"

2017 წლის 16 ნოემბერს, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სამართლის მიმართულების განვითრების პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი,,ზამთრის სკოლა 2017" მოეწყო სადაც გერმანელი პროფესორი ვოლტერ იეშკე, სტუდენტებს შეხვდა..

14.11.2017 სამართლის მიმართულების განვითარების პროექტის ფარგლებში უნივერსიტეტში დაგეგმილია ზამთრის სკოლის მოწყობა

2017 წლის 16-17 ნოემბერს, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სამართლის მიმართულების განვითრების პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ზამთრის სკოლის მოწყობა.ზამთრის სკოლის ლექციებს გაუძღვებიან: გერმანელი პროფესორი ვოლტერ იეშკე, ქართველი პროფესორები მამუკა ბერიაშვილი,

13.11.2017 საკომუნიკაციო კამპანია შეზღუდული შესაძლობლობის მქონე პირების მიმართ საზოგადოებაში არსებული სტიგმის წინააღმდეგ.

2017 წლის 13 ნოემბერს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მიმართ საზოგადოებაში ნეგატიური განწყობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია ,, დაინახე ყველაფერი’’, სტუმრად ეწვია შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს, სადაც შეხვდა ადგილობრივ სტუდენტებს. შეხვედრის დროს

06.11. 2017 ტრენინგი სასწავლო პროცესში მართვის ელექტრონული სისტემის დასანერგად

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აგრძელებს  ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ახალი სტანდარტებისთვის  მზადების პროცესს. 2017 წლის 6 ნოემბერს  გაიმართა სამუშაო შეხვედრა-ტრენინგი სასწავლო პროცესში მართვის ელექტრონული სისტემის დასანერგად. 

05.11.2017 სტატუსშეჩერებული სტუდენტთა საყრადღებოდ!...

სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებს სტატუსის შეჩერებიდან ხუთწლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ ავტომატურად უწყდებათ სტატუსი. ამ კატეგორიის სტუდენტებს სტატუსის შეწყვეტიდან ერთი წლის განმავლობაში შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა მობილობაში.

02.11.2017 სემინარი თემაზე ,,კულტურის თეორია"

2017 წლის 2 ნოემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სამართლის მიმართულების განვითარების პროექტის ფარგლებში გერმანელი პრფოესორი თეო კობუში სტუდენტებს შეხვდა სემინარით თემაზე: ,,კულტურის თეორია"