06.08.2018 სტატუსშეწყვეტილ სტუდენტთა საყურადღებოდ!...

სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებს სტატუსის შეჩერებიდან ხუთწლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ ავტომატურად უწყდებათ სტატუსი. სტატუსშეწყვეტილ სტუდენტებს სტატუსის შეწყვეტიდან ერთი წლის განმავლობაში შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა მობილობაში.

სტატუსშეწყვეტილ სტუდენტთა შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი...

30.07.2018 განისაზღვრა „2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის მობილობის, სტატუსის აღდგენის და შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები
  1. 2018–2019 სასწავლო წლის შემოდგომის  სემესტრისათვის  მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა  განისაზღვრა 2018 წლის 16 აგვისტოს  18.00საათამდე.
13.07.2018 საინფორმაციო შეხვედრა ახალგაზრდების დასაქმების საკითხზე...

ზუგდიდში დღეს, კოორდინირებული მუშაობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების დასაქმებისუნარიანობისა და დასაქმების ზრდის საკითხებზე საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. საინფორმაციო შეხვედრაზე ,,ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდმა“ საგრანტო კონკურსის პრეზენტაცია გამართა. 

05.07.2018 უნივერსიტეტში საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე შედგა ისტორიის მიმართულებით სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა...

2018 წლის 5 ივლისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე შედგა ისტორიის მიმართულებით სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა.მაგისტრანტებმა წარმოადგინეს ნაშრომები: ნარკვევები სამეგრელოს (ოდიშის) 

05.07.2018 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარე საერთაშორისო პროექტების შესახებ პრეზენტაცია წარადგინა...

2018 წლის 4 ივლისს, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ზუგდიდის საველე ოფისის ადამიანის უსაფრთხოების ჯგუფის მოწვევით, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურმა წარადგინა პრეზენტაცია სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარე საერთაშორისო პროექტების შესახებ.

04.07.2018 უნივერსიტეტში შედგა მორიგი საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა...

2018 წლის 4 ივლისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ქართული ფილოლოგიის სპეციალობის 16 - მა სტუდენტმა დაიცვა საბაკალავრო ნაშრომი...