14.06.2019 უნივერსიტეტში ჩატარდა კვლევების პრეზენტაცია...

2019 წლის 14 ივნისს  შოთა მესხიას  ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტში,  ჩატარდა კვლევების - „საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, ევროინტეგრაციისა და ბიზნეს კომპანიების მიმართ“ და „ბიზნეს კომპანიები 

11.06.2019 მინისტრი როლანდ ნიჟარაძე უნივერსიტეტში სკოლისშემდგომი განათლების მომზადების პროგრამაში ჩართულ აბიტურიენტებს შეხვდა.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრი როლანდ ნიჟარაძე შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სკოლისშემდგომი  განათლების მომზადების პროგრამაში  ჩართულ აბიტურიენტებს შეხვდა.

10.06.2019 უნივერსიტეტი 2019 წლის 10 ივნისიდან აცხადებს აკადემიური საბჭოს წევრების არჩევნებს

აკადემიური საბჭოს შემადგენლობაში ასარჩევი წევრების რაოდენობა განისაზღვრა ორი წევრით.აკადემიური საბჭოს წევრად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი ან ასოცირებული პროფესორი.

06.06.2019 უნივერსიტეტში RDFG - ისა და USAID - ის ზრდა პროექტის რეგიონული ახალგაზრდული სამეწარმეო პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა

2019 წლის 6 ივნისს, ასოციაციის სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის (RDFG) წარმომადგენლები შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდნენ და   RDFG -ისა და USAID - ის ზრდა პროექტის ერთობლივი  რეგიონული ახალგაზრდული სამეწარმეო პროექტის პრეზე

06.06.2019 სერგი კაპანაძის ლექცია "ევროკავშირის ინსტიტუტები და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი - ევროპული ფასეულობები და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა".

მიმდინარე წლის 5 ივნისს, შოთა მესხიას ზუგდიდის  სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში (GRASS) Erasmus + პროგრამის ფარგლებში   გაიმართა სერგი კაპანაძის ლექცია "ევროკავშირის ინსტიტუტები და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი - ევროპული ფასეულობები და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა". 

05.06.2019 სტუდენტური კონფერენცია 2019

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა სტუდენტური კონფერენცია „პლაგიატი და მისი გამოვლენის ათი შემთხვევა აკადემიურ ნაშრომში“. სტუდენტებმა წარმოადგინეს მოხსენებები, სადაც სათითაოდ განმარტეს პლაგიატის სახესხვაობები და ამავე დროს,