25.09.2022 კვლევისა და ინტერნაციონალიზაციის პროექტების განხორციელება უნივერსიტეტში

კვლევისა და ინტერნაციონალიზაციის პროექტების განხორციელება შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში.   https://www.youtube.com/watch?v=Ee-WI2CpFHA

 

24.09.2022 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საქართველო-ევროპის ურთიერთობათა ისტორიიდან --- ქართულ-იტალიური პოლიტიკური და კულტურული ურთიერთობები.“

მიმდინარე წლის 21 და 22 სექტემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში საქართველოში იტალიის საელჩოს, ამიერკავკასიის ლათინური წესის კათოლიკეთა სამოციქულო ადმინისტრაციის, კაზოლა დი ნაპოლის (იტალია) მერიისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის მონაწილეობით ჩატარდა 

24.09.2022 უნივერსიტეტის შიდასამაგისტრო გამოცდების შედეგები:

გთხოვთ, იხილოთ ( ქვემოთ მოცემული ფაილები) შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შიდასამაგისტრო  გამოცდების შედეგები:

19.09.2022 კიდევ ერთი ამერიკელი მასწავლებელი, ქემრინ ვაანი შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტშია.

ინგლისური ენის გაძლიერებისა და უნივერსიტეტში არსებული ინტერნაციონალიზაციის პროცესების ხელშეწყობის მიზნით, ფულბრაიტის მასწავლებელთა გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში ინგლისური ენის სწავლების ასისტენტი, ქემრინ ვაანი აქტიურად ჩაერთვება უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო

16.09.2022 უნივერსიტეტში (ზუგდიდის ბაზა) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია დაიწყო..

2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ბაზაზე პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირდა 644 აპლიკანტი, რომელთა შერჩევა მოიცავდა ორ ეტაპს - ტესტირებასა და მოტივაციურ გასაუბრებას.

15.09.2022 მასწავლებლის მომზადების (ერთწლიან/60 კრედიტიან) საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა საყურადღებოდ!..
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში  2022-2023 სასწავლო წელს  განხორციელდება მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამები შემდეგი მიმართულებებით: