23.09.2018 ,,შემოდგომის სკოლა 2018"

მინდია ოკუჯავა პროფესორი 

22.09.2018 ,,შემოდგომის სკოლა 2018"

2018 წლის 21 სექტემბრიდან 29 სექტემბრამდე შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში შემოდგომის სკოლა “დემოკრატია და ადამიანის უფლებები” ხორციელდება.

22.09.2018 ,, შემოდგომის სკოლა 2018"

იურგ ჰარდი ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი 

20.09.2018 სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის პრეზენტაცია...

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსმა ირაკლი ამანათიძემ, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის პრეზენტაცია გამართა, სტუდენტებს ზუ

17.09.2018 უნივერსიტეტი 2018 წლის 17-18 სექტემბერს მიმდინარე საერთაშორისო პროექტის INTEGRITY -ის მეორე კონსორციუმის შეხვედრას მასპინძლობს

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი მიმდინარე წლის 17-18 სექტემბერს მასპინძლობს სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარე საერთაშორისო პროექტის INTEGRITY -ის მეორე კონსორციუმის შეხვედრას, რომელსაც ესწრებიან პროექტის პარტნიორი უმაღლესი სა

05.09.2018 საერთაშორისო პროექტის INTEGRITY-ის ფარგლებში ჩატარდა შიდა ტრენინგ-სემინარი

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარე წლის 4 სექტემბერს, საერთაშორისო პროექტის INTEGRITY-ის ფარგლებში ჩატარდა შიდა ტრენინგ-სემინარი Turnitin -ისა და Moodle -ის პროგრამების ინსტალაციის, მოხმარების წესების შესახებ აკადემი

31.08.2018 მობილობის წესით ჩარიცხვის კანდიდატთა მიერ რეგისტრაციის გავლისა და დოკუმენტების წარმოდგენის ვადა 7 სექტემბრამდე

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველებმა ელექტრონული რეგისტრაციის გავლის შემდეგ უნდა გაიარონ რეგისტრაცია სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურში და წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. განცხადება შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის სახელზე,

30.08.2018 პრაქტიკოსი ექთნის“მე-5 საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ძირითადი მოდულების: ,,პრაქტიკული პროექტის“ და საწარმოო პრაქთიკის“ პრეზენტაცია(სენაკის ბაზა)
21.08.2018 ზაფხულის სკოლა - სამართლებრივი სახელმწიფო, როგორც ზნეობრივი სახელმწიფო.

2018 წლის 14 აგვისტოდან 21 აგვისტომდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ახორციელებს ზაფხულის სკოლას - სამართლებრივი სახელმწიფო, როგორც ზნეობრივი სახელმწიფო.

18.08.2018 ნიკოლოზ ბარათაშვილის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

ნიკოლოზ ბარათაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კონფერენციის თემა: ნიკოლოზ ბარათაშვილის ცხოვრებასა და შემოქმედებასთან დაკავშირებული საკითხები.

Pages