03.12.2010 სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს პირველი სხდომა
2010 წლის 3 დეკემბერს სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს პირველი სხდომა.
30.11.2010 თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოსა და წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნები
2010 წლის 30 ნოემბერს სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოსა და წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნები.

არჩევნების შედეგად წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებად არჩეულ იქნენ:
 1. სალომე ფიფია ( ჯანდაცვის ფაკულტეტი)
 2. ნათია ლაგვილავა ( ჰუმანიტარული ფაკულტეტი)

21.11.2010 კულტურულ–საგანმანათლებლო ექსკურსია მარტვილში
სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ინიციატივით 2010 წლის 21 ნოემბერს დაიგეგმა კულტურულ–საგანმანათლებლო ექსკურსია მარტვილში.
13.10.2010 მერვე რეგიონული სამიტი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი ევროკავშირის საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროგრამის (ტვინინგის) ფარგლებში აგრძელებს აკადემიური სამიტებისა და სემინარების ციკლს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის.
11.10.2010 სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები
საერთო სამაგისტრო გამოცდებისა და სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგების საფუძველზე სამაგიხტრო პროგრამაზე "ბიზნესის ადმინისტრირება" ჩარიცხვის კანდიდატთა სია:

ჩუხუა სერგო – 39 ქულა;

კოდუა ანა – 37 ქულა;

ძამისტარიშვილი ანა – 42 ქულა;

ზუხბაია თეონა – 37 ქულა;

11.10.2010 სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ
შეიქმნა სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების საპრეტენზიო საბჭო.

საპრეტენზიო განცხადებების მიღება იწარმოებს მიმდინარე სასწავლო წლის 15 ოქტომბრამდე სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო–სამეცნიერო სამსახურში.

15.09.2010 რეგისტრაცია საბაკალავრო და პროფესიულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე
2010 წელს სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩარიცხულმა სტუდენტებმა ადმინისტრაციული რეგისტრაცია უნდა გაიარონ 2010 წლის 20 სექტემბრიდან  2010 წლის  11 ოქტომბრამდე.

რეგისტრაციისთვის  წარმოსადგენია შემდეგი დოკუმენტაცია:

15.09.2010 რეგისტრაცია სამაგისტრო პროგრამებზე
2010 წელს სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სასპეციალიზაციო გამოცდების ჩაბარების მიზნით მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია იწარმოებს 2010 წლის 12 სექტემბრიდან 2010 წლის 23 სექტემბრამდე სასწავლო–სამეცნიერო სამსახურში ყოველდღე კვირის გარდა 9.30სთ.–დან  17.30სთ.–მდე.

სასპეციალიზაციო გამოცდა ჩატარდება 2010 წლის 25 სექტემბერს.

15.09.2010 რეგისტრაცია პროფესიულ (სახელობო საგანმანათლებლო) პროგრამებზე
პროფესიულ (სახელობო საგანმანათლებლო)     პროგრამებზე  ჩარიცხვის მსურველ კანდიდატთა რეგისტრაცია იწარმოებს 2010 წლის 15 სექტემბრიდან 2010 წლის 17 ოქტომბრამდე სასწავლო–სამეცნიერო სამსახურში ყოველდღე კვირის გარდა 9.30სთ.–დან  17.30სთ.–მდე.

რეგისტრაციისთვის  წარმოსადგენია შემდეგი დოკუმენტაცია:

15.09.2010 ინფორმაცია სტუდენტთა მობილობის შესახებ
განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის 2010 წლის 1 სექტემბრის №04–3288 წერილის თანახმად სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის კანდიდატი სტუდენტები უნდა გამოცხადდნენ სასწავლო უნივერსიტეტში საჭირო დოკუმენტაციის წარმოსადგენად 2010 წლის 20 სექტემბრამდე.

Pages