02.09.2014 მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) განცხადება რექტორის სახელზე;

ბ)აკადემიური უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი, რომელიც წარედგინება დედანთან ერთად;

02.09.2014 მობილობით ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველებმა, ელექტრონული რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

02.09.2014 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის მსურველთათვის

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში საბაზო და სრული ზოგადი განათლების მქონე პირთათვის იწყება რეგისტრაცია უფასო სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე,  6 სექტემბრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით

ზუგდიდის ბაზა:

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით

03.04.2014 მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილემ ნინო კობახიძემ სტუდენტებს პრემიერ-მინისტრის საგანმანათლებო ინიციატივები გააცნო

დღეს შოთა მესხიას ზუგდიდის  სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში  საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ნინო კობახიძე  პროფესორ-მასწავლებლებს, სტუდენტებს შეხვდა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის საგანმანათლებლო ინიციატივები გააცნო.

19.11.2013 სტუდენტთა საყურადღებოდ! გაეროს მოდელირება რომში

ევროპული ცენტრი იწვევს მოტივირებულ, დაინტერესებულ ახალგაზრდებს პროექტში: გაერთიანებული ერების მოდელირება მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც გაიმართება 2014 წლის 13-17 მარტს იტალიის დედაქალაქ რომში.

19.11.2013 სტუდენტთა საყურადღებოდ! გაეროს მოდელირება მაასტრიხტში

ევროპული ცენტრი იწვევს დაინტერესებულ ახალგაზრდებს პროექტში: გაერთიანებული ერების მოდელირება მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც გაიმართება 2014 წლის 26 აპრილიდან 4 მაისის ჩათვლით მაასტრიხტში, ჰოლ

27.09.2013 ტრენინგ-სემინარი საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით

ორგანიზაცია ,,ევროპულ დემოკრატიული ცენტრის” ორგანიზებით შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა ტრენინგ-სემინარი საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. ტრენინგ- სემინარის მიზანია სტუდენტებს გააცნოს საარჩევნო  პროცედურები და კომისიის წევრთა უფლება -მოვალეობები.

16.09.2013 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2012 წლიდან ჩართულია საერთაშორისო საგანმანათლებლო Tempus-ისა და Erasmus Mundus პროექტებში.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2012 წლიდან ჩართულია საერთაშორისო საგანმანათლებლო Tempus-ისა (სტუდენტური კარიერული მომსახურების განვითარება საქართველოში) და Erasmus Mundus პროექტებში.

16.09.2013 ბუნებრივი სულები: „გაგრძელება და ცვლილება“

მსოფლიო საერთაშორისო ფოლკლორისტთა სამეცნიერო საზოგადოების რწმენა-წარმოდგენების კომიტეტის კონფერენცია

ძვირფასო კოლეგებო,

უდიდესი სიამოვნებით გიწვევთ მსოფლიო საერთაშორისო ფოლკლორისტთა სამეცნიერო საზოგადოების, რწმენა-წარმოდგენების კომიტეტის კონფერენციაზე: „ზებუნებრივი ძალები: გაგრძელება და ცვლილება“, ზუგდიდში, 2014 წლის 1-4 ოქტომბერს

23.07.2013 ექსპერტების შეხვედრა შოთა მესხიას ზუგდიდის სახლემწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში

მიმდინარე წლის 21-23 ივლისს, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახლემწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში Tempus-ის პროგრამის ფარგლებში შედგა ექსპერტების შეხვედრა.

Pages