შეიქმნა სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების საპრეტენზიო საბჭო.

საპრეტენზიო განცხადებების მიღება იწარმოებს მიმდინარე სასწავლო წლის 15 ოქტომბრამდე სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო–სამეცნიერო სამსახურში.