1. 2015–2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის  სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტატუსის აღდგენის   მსურველ სტუდენტთა განცხადებების რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა 2015-2016 სასწავლო წლის 12 თებერვლამდე (ჩათვლით).
  2. 2015–2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრისათვის  სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში შიდა მობილობის   მსურველ სტუდენტთა განცხადებების რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა 2015-2016 სასწავლო წლის 29 იანვრამდე (ჩათვლით).