2015 - 2016 სასწავლო წლის მეორე სემესტრი 2016 წლის 15 თებერვალს დაიწყება.