რატომ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ?!

 • კონკურენტუნარიანი რეგიონული სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • გარემო, სადაც მიიღებთ ხარისხიან განათლებას, შეიმეცნებთ კულტურულ ღირებულებებს და ჩაერთვებით საინტერესო სტუდენტურ ცხოვრებაში
 • მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო პროგრამები
 • საერთაშორისო კვლევები
 • Erasmis+ ინტერნაციონალიზაცია - უფასო საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამები - სწავლა დასავლეთ ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში მაგისტრატურის, ბაკალავრისა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის. გოგა ასკურავას მეთოდებით, უცხო ენათა შემსწავლელი ცენტრი
 • სტიპენდიები და სოციალური პროექტები
 • დასაქმების ხელშეწყობა - კარიერის განვითარების ცენტრი
 • ორმაგი კვალიფიკაცია - უმაღლეს განათლებასთან ერთად უფასო, მრავალდარგოვანი პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა
 • სტუდენტური ქალაქი ზუგდიდსა და სენაკში (უფასო)

სამაგისტრო, საბაკალავრო და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები

 • მენეჯმენტი
 • საქართველოს ისტორია
 • ქართული ლიტერატურის ისტორია

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები

 • საჯარო მმართველობა
 • ბიზნესის ადმინისტრირება
 • დაწყებითი განათლება
 • ფარმაცია
 • ისტორია
 • ქართული ფილოლოგია
 • ინგლისური ფილოლოგია

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები

 • ბანკის ოპერატორი
 • კრიმინალისტი
 • ოფისის მენეჯერი
 • ფარმაცევტის თანაშემწე
 • პრაქტიკოსი ექთანი
 • კბილის ტექნიკოსი
 • ბაგა-ბაღის აღმზრდელ-პედაგოგი
 • ბეჭდური და ონლაინ გამოცემების რეპორტიორი
 • ბუღალტერი
 • ინფორმაციული ტექნოლოგი
 • კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი
 • ფერმერი
 • ზოოტექნიკოსი
 • ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტი
 • მემცენარე
 • ელექტრიკოსი
 • დურგალი
 • შემდუღებელი
 • ფილამწყობი
 • მზარეული
 • მოცეკვავე