შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2016 წლის 25 აპრილს თავისუფალი უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა იაგო ხვიჩიამ ჩაატარა საჯარო ლექცია თემაზე:  ,,როგრ დავწეროთ კანონი. " მოხსენება ეხებოდა საკანონმდებლო პროცესებს, ლექციას უნივერსიტეტის სტუდენტები ესწრებოდნენ.