2010 წლის 30 ნოემბერს სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოსა და წარმომადგენლობითი საბჭოს არჩევნები.

არჩევნების შედეგად წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებად არჩეულ იქნენ:
 1. სალომე ფიფია ( ჯანდაცვის ფაკულტეტი)
 2. ნათია ლაგვილავა ( ჰუმანიტარული ფაკულტეტი)
 3. ლიკა კირთაძე ( ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი)

წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრებად არჩეულ იქნენ:
 1 თამრიკო გვაგვალია (ჯანდაცვის ფაკულტეტი)
 2. მარიკა დარსალია
 3. ჯულიეტა ლორჩოშვილი
 4. ირინა ესაკია (ჰუმანიტარული ფაკულტეტი)
 5. ნაილი შონია
 6. გიორგი წითაშვილი
 7. ირაკლი აფხაზავა (ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი)
 8. დავით ლატარია
 9. ნინო გლუნჩაძე
10. ლანა გუგუშვილი
11. ცირა ლუკავა