2010 წლის 3 დეკემბერს სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს პირველი სხდომა.

სხდომის წევრებმა სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტად აირჩიეს ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტი ირაკლი აფხაზავა, ხოლო ვიცე –პრეზიდენტად ამავე ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტი დავით ლატარია.