2016 წლის 28 მაისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში საჯარო ლექცია თემაზე ,,ქართული დამწერლობა“ წაიკითხა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა ელენე ზურაბაშვილმა.