სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა შეხვდა გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამის მენეჯერს ფლორიან დე ლაუნს. განიხილეს ადამიანის უსაფრთხოებისა და სოციალური ინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში თანამშრომლობის საკითხი.