2016 წლის 11 ივნისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულებით შედგა საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა.