2016 წლის 29 ივნისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა გაიმართა. კომისიის წინაშე წარსდგა სამაგისტრო პოგრამის შვიდი სტუდენტი.

წარმოდგენილი იყო შემდეგი სამაგისტრო თემები:

ირაკლი ჯიქია-თემა: ,, ,, ინოვაციური პროდუქტის წარმოების და გაყიდვების მენეჯმენტი მცირე ბიზნესში ’’ , /ხელმძღვანელი -მაია სოსელია/;

მარიკა შამათავა - თემა: ,, მცირე ბიზნესის მართვის სტრატეგია საბაზრო სისტემაში ’’ /ხელმძღვანელი -გიორგი სვირავა/;

თამარ თოდუა - თემა: „უნაღდო ანგარიშსწორების ელექტრონული სისტემები“ /ხელმძღვანელი რევაზ ხაინდრავა/

თამარ ჯიჭონაია - თემა:,, „პერსონალის მენეჯმენტის პრობლემები სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონის მაგალითზე“ /ხელმძღვანელი თამარ როსტიაშვილი/

ხვიჩა ძიძარია - თემა:,, „ეკოტურიზმისა და აგროტურიზმის მენეჯმენტი საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში“ /ხელმძღვანელი თამარ ბერიძე/

ბაჩანა ქარდავა - თემა:,, მცირე ბიზნესის ფინანსური მენეჯმენტი “ /ხელმძღვანელი გიული ეხვაია/

ნინო ღვინჯილია - თემა ,, მცირე ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ბაზაზე’’ /ხელმძღვანელი ქეთევან ლატარია /