მიმდინარე წლის 12 ოქტომბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში  საჯარო ლექცია თემაზე    ,, გენდერული სტერეოტიპები საქართველოში“    ექსპერტმა   გენდერულ საკითხებში მამუკა გაჩეჩილაძემ  წაიკითხა. ლექცია ტარდება პროექტის  ,,გაძლიერებული ქალები მშვიდობისა და განვითარებისათვის'' ფარგლებში, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებითა და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მხარდაჭერით.