მიმდინარე წლის 21 ოქტომბერს  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა სემინარი თემაზე ,,ღირსებიდან – უფლებებამდე“.გაერთიანებული ერების ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის-,,ადამიანის უფლებები ყველასთვის" ფარგლებში თანამშრომლობს რეგიონულ უნივერსიტეტებთან. აღნიშნული პროქეტის ფარგლებში სემინარი წაიკითხა პროფესორმა გიორგი მშვენიერაძემ.