პრაქტიკოსი ექთნის მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩვენება.