მიმდინარე წლის 20 აპრილს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში პროექტის,,ნდობის აღდგენის ღონისძიებების გაძლიერება კოლხური ბზის გადარჩენის კორდინირებული აქტივობის გზით " ფარგლებში სტუდენტებთან და პროფესორ მასწავლებლებთან შეხვედრა გაიმართა.ტრენინგს უძღვებოდა პროეტის მენეჯერი თენგიზ სვანიძე.პროეტი დაფინანსებულია ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UENDP) ერთობლივი ინიციატივა COBERM -ის მიერ