2017 წლის 30 მაისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ადგილობრივი არჩევნების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების რეგიონში მცხოვრები ახლაგაზრდებისა და ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ადამაინებისთვის პროექტის ფარგლებში  საარჩევნო თემატიკაზე  შეხვედრა გაიმართა. პროექტი ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციების, თვითმმართველობებისა და ევროკავშირის მხარდაჭერით ხორციელდება.