2017 წლის 5 ივლისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში გამიართა სემინარი თემაზე ,,სახელმწიფოს და რელიგიის (კრებული) მიმოხილვა'' მომხსენებელი მარიამ ხაზარაძე ,,სახელმწიფო, როგრც თავისუფლების განხორციელების ადგილი (ჰეგელთან)'' მომხსენებელი: მამუკა ბერიაშვილი