შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის ვადები 2017-2018 სასწავლო წლისთვის აკადემიურ (სამაგისტრო და საბაკალავრო ) საგანმანათლებლო პროგრამებზე!                                               

სასწავლო პროცესი 2017-2018 სასწავლო წელს MeskhiaUni-ში განხორციელდება შემდეგნაირად: 

სააუდიტორიო მეცადინეობები (შუალედური გამოცდების ჩათვლით)  საშემოდგომო        სემესტრისთვის  –– 2017 წლის 2 ოქტომბრიდან 2017 წლის 30 დეკემბრამდე; 2018 წლის 8 იანვრიდან 2018 წლის 20 იანვრამდე  (15 კვირა).

საგაზაფხულო სემესტრისთვის –– 2018 წლის 19 თებერვლიდან 2018 წლის 2 ივნისამდე.  (15 კვირა)

შუალედური გამოცდები  ჩატარდება ყოველი სემესტრის IV-VIII კვირის განმავლობაში სტუდენტებისთვის სასურველ დროს სასწავლო კურსის სპეციფიკის გათვალისწინებით: 

საშემოდგომო სემესტრისთვის-

IV კვირა --- 2017 წლის 23-28 ოქტომბერი,

V კვირა---2017 წლის 30 ოქტომბერი -4 ნოემბერი,  

VI კვირა –– 2017 წლის 6-11 ნოემბერი,

 VII კვირა –– 2017 წლის 13-18 ნოემბერი,

 VIII კვირა --- 2017 წლის 20-25 ნოემბერი,   

საგაზაფხულო სემესტრისთვის ––

 IV კვირა -- 2018 წლის  12-17 მარტი

 V კვირა -- 2018 წლის 19-24 მარტი,

 VI კვირა -- 2018 წლის 26-31 მარტი,

 VII კვირა –– 2018 წლის 2-7 აპრილი,

 VIII კვირა --- 2017 წლის 9-14 აპრილი,                                                     

სასესიო პერიოდი  დამატებითი გამოცდების ჩათვლით (4-4 კვირა თითოეული სემესტრისთვის) იქნება: 

საშემოდგომო სემესტრისთვის –2018 წლის 22 იანვრიდან 2018 წლის 17 თებერვლამდე, 

საგაზაფხულო სემესტრისთვის – 2018  წლის 3  ივნისიდან  2018 წლის 30 ივნისის ჩათვლით.

 არდადეგები   -   2017 წლის 31 დეკემბრიდან 2018 წლის  8 იანვრამდე;

                         2018 წლის 30 ივნისიდან     2018 წლის  2 ოქტომბრამდე.

                                წარმატებულ სასწავლო წელს გისურვებთ!