სოციალური გრანტების (სახელმწიფო დაფინანსების) მოპოვების მსურველებს შეგახსენებთ, რომ დღეს იწურება საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტებისთვის განცხადებების მიღების ვადა რესურსცენტრებში. მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის განცხადებების მიღება დასრულდება  20 ოქტომბერს!