შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ფარგლებში  2017  წლის 27- 28 - 29 ოქტომბერს ტარდება რუსთველისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, მონაწილეობის მსურველებმა გთხოვთ, ნაშრომები გადმოაგზავნოთ - 15 ოქტომბრამდე შემდეგ მისამართზე Khatunagogia@yahoo.com .

 რეგლამენტი 15 წთ. ნაშრომის მოცულობა 7 - 10 გვერდი, შრიფტი Sylfaen 12 ზომა.ნაშრომს უნდა ერთვოდეს რეზიუმი ინგლისურ ენაზე.

კონფერენციის მასალები დაიბეჭდება