გაეროს განვითარების პროგრამასა (გგპ) და სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა შეთანხმება პროფესიული განათლებისა და ტრენინგის შესრულების შესახებ.

ადამიანური უსაფრთხოებისა და სოციალური ინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში დაიწყო მასწავლებელთა გადამზადება მოდულური სწავლების მეთოდოლოგიაში.

(ტრენერი: განათლების ფსიქოლოგიის ექსპერტი ნინო ლაბარტყავა)