2017 წლის 3 ნოემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერისტეტში სამართლის მიმართულების პროექტის ფარგლებში 10:00 - ზე ტარდება  მორგი საჯარო ლექცია თემაზე...

მომხსენებლები: 

მარიამ ხაზარაძე საჯარო ლექცია თემაზე:სამართლებლივი სახელმწიფო,როგორც ზნეობრივი სახელმწიფო

გირგი ბერიაშვილი, ელისაბედ ლომსიანიძე საჯარო ლექცია თემაზე: საერთაშორისო სამართალი ,როგორც ბუნებითი მდგომარეობიდან გამოსვლის გზა.