2017 წლის 2 ნოემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სამართლის მიმართულების განვითარების პროექტის ფარგლებში გერმანელი პრფოესორი თეო კობუში სტუდენტებს შეხვდა სემინარით თემაზე: ,,კულტურის თეორია"