2017 წლის 17 ნოემბერს შოთა მესხაის ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებმა და სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს პარლამენტში გამართულ ახალმიღებულ კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვაში...