2017 წლის 24 ნოემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.კონფერენციამ მიმართულებების მიხედვით სამ სექციაში იმუშავა,წაკითხულ იქნა 22 მოხსენება რომელიც შევა უნივერსიტეტის მორიგ კრებულში