2017 წლის 27 ნოემბერს, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ომისა და მშვიდობის გაუქმების ინსტიტუტმა (IWPR), ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან (EUMM) პარტნიორბით, ჩაატარა საჯარო ლექცია, ონლაინ მედია მანიპულაციებისა და ციფრული უსაფრთხოების საკითხებზე

ლექციას უძღვებოდნენ:თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო  უნვერსიტეტის პროფესორი ნათია კუპრაშვილი, ციფრული და ფიზიკური უსაფრთხოების  ტრენერი გიორგი კუპატაძე.

ლექციის ფარგლებში სტუდენტებმა მიიღეს ინფორმაიცა იმ მედია მანიპულატორებზე, რომლებიც საფრთხეს  უქმნიან საზოგადოების სტაბილურობასა და უსაფრთხოებას. ასევე გაეცნენ ციფრული უსაფრთხოების საფუძვლებს