შოთა მესხიას ზუგდიდისსახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტისუცხო ენათა შემსწავლელი ცენტრი FLLC

                                                                   ცენტრის მიზანია:

განახორციელოს უცხო ენათა (ინგლისური,გერმანული,რუსული,ფრანგული) სწავლება სხვადასხვა დონეზე, A 1-დან C 1-ის ჩათვლით, შესაბამისად : Beginer; Elementary; Pre-intermediate, Upper intermediate, Advanced.

ინგლისური ენის სწავლება განახორციელოს გ. ასკურავას სინქრონული თარგმანის მეთოდზე დაყრდნობით;

ტესტირების საფუძველზე გასცეს შესაბამისი სერტიფიკატი მსმენელებზე;

  • ცენტრის მუშაობა ძირითადად ეფუძნება ლინგვისტის,თარჯიმან-სინქრონისტის, საქართველოს თარჯიმან-სინქრონისტთა ასოციაციის დამფუძნებლის გოგა ასკურავას მეთოდებს
  • აცხადებს  ნებისმიერი ასაკის მსმენელთა მიღებას 14 წლის ზემოთ როგორც უნივერსიტეტის სტაფისა და სტუდენტებისთვის ასევე ნებისმიერი პროფესიის გარეშე პირებისთვის
  • გაკვეთილები  არის მოქნილი-ონლაინ გაკვეთილები ტარდება საღამო საათებში, გაკვეთილები მთლიანად მორგებულია მსმენლების მოთხოვნებს (მზადება ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის, საერთაშორისო სერტიფიკატის გამოცდებისთვის, ყოველდღიური სასაუბრო ინგლისური, სტუდენტების მომზადება გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობისათვის)
  • ცენტრში მიმდინარეობს ბრიტანული და ამერიკული ინგლისურის განსხვავებული ვარიანტების სწავლება და სასაუბრო ინგლისურის გამყარება ხდება  სხვადასხვა მედია საშუალებების გამოყენებით
  • ცენტრი აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით,ადამიანური და მატერიალური რესურსებით