17 თებერვალს სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის  სახელმწიფო  სასწავლო უნივერსიტეტში შედგა საინფორმაციო–საპრეზენტაციო შეხვედრა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების დირექტორებთან.  გამოვლინდა სკოლის საჭიროებანი და „დამკვეთის“  და  „შემსრულებლის“ პოზიციებიდან დაისახა შემდგომი თანამშრომლობის აუცილებლობა.