2017 წლის 30 ნოემრიდან 2 დეკემბრის ჩათვლით ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიდან გარე მხარდაჭერის ჯგუფის წევრი/ექსპერტი ქეთევან ჯანელიძე სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში.ექსპერტი შეხვდა პროფესიული განათლების მასწავლებლებს, სტუდენტებს. შეხვედრა შედგა როგრც ზუგდიდის ასევე სენაკის ბაზაზე.სამუშაო შეხვედრის ძირითადი მიზანი იყო მოდულების განხორციელების ხელშეწყობა,მეტი მოქნილობა, სტუდენტების ჩართულობა და უკუკავშირის უკეთესი გზების ძიება. მოხდა პრობლემების იდენტიფიცირება და დასიახა მათი აღმოფხვრის გზები.