შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
საქართველო, 2100 ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ. #14
ტელ.: (+995 415) 25 62 17
zssuedu@gmail.com

 

 

საკონტაქტო ფორმა