ეკატერინე ანთია , ასოცირებული პროფესორი

დაიბადა 1971 წლის 29 იანვარს,ქ. ზუგდიდში

1995 წელს წარჩინებით დაამთავრა თბილისის სულხან–საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტი ისტორიის სპეციალობით, ხოლო 1998 წელს ამავე უნივერსიტეტის ასპირანტურა.

2001 წ. დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: ,,ქართული ემიგრაციის ეროვნულ–პატრიოტული და კულტურულ საგანმანათლებლო მოღვაწეობა გერმანიაში XX ს–ის 20–40–იან წლებში".

1995–2001 წლებში მუშაობდა ზუგდიდის დამოუკიდებელ უნივერსიტეტში, 2002 – 2007 წლებში თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალში – დოცენტის თანამდებობაზე. 2009 წლიდან დღემდე შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე. არჩეულია სამეგრელო–ზემო სვანეთის რეგიონის ისტორიის მასწავლებელთა ასოციაციის ვიცე–პრეზიდენტად.

გამოქვეყნებული აქვს: 15–ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, მონოგრაფია,,ჭკადუაში ჩინებულთა კერა და მიურატთა ნავსაყუდელი". გამოსაცემად მზად აქვს მონოგრაფია:,,ქართველი ემიგრანტები გერმანიაში"

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი

ტელ. 593 30 50 49

ელ. ფოსტა   ekaantia@mail.ru

 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანი