სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემაში შესასვლელად სტუდენტს თავისი პროფილის პაროლი ენიჭება. სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით სტუდენტმა შესაძლოა მიიღოს შემდეგი სახის  მომსახურება:

განახორციელოს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფორმირება;

ნახოს სასწავლო ბარათი, მის მიერ არჩეული საგნები, მიღებული შეფასებები, მინიჭებული კრედიტები , გაეცნოს სხვა საგანმანათლებლო პროგრამებს,  აუცილებელი და თავისუფალი საგნებისა და კრედიტების ჩამონათვალს, გაეცნოს სილაბუსებს, სასწავლო და საგამოცდო ცხრილებს, აწარმოოს მიმოწერა ფაკულტეტთან, სასწავლო კურსების ხელმძღვანელებთან, საგამოცდო ცენტრთან.

სისტემაში შესასვლელად გადადით ბმულზე: http://lms.zssu.ge/

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: +995 568855661