სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 3-დან 6 მარტის ჩათვლით ადამიანური უსაფრთხოებისა და სოციალური ინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში სასწავლო უნივერსიტეტის მასწავლებელთათვის გრძელდება ტრენინგები პედაგოგიური უნარების განვითარებაში. თემა: „სწავლება და შეფასება“. ტრენინგს ატარებს: ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ფსიქოლოგი ანი ქიტიაშვილი.