2017 წლის 22 დეკემბერს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა პროექტის ,,სამართლის მიმართულების განვითარება შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში“ ფარგლებში, პროფესორ მამუკა ბერიაშვლის საჯარო ლექცია თემაზე ,,სახელმწიფო, სამართალი, ადამიანი მოისმინეს." ლექცია ჩატარდა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.