შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს საბუთების მიღებას 9 და 12 კლასდამათავრებულთათვის პროფესიულ პროგრამებზე:
დურგალი, ელექტრიკოსი, შემდუღებელი, ექთნის თანაშემწე, ბუღალტერი, ვებსპეციალისტი, კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი, ვეტერინალური დამუშავების ტექნიკოსი, მემცენარე, ზოოტექნიკოსი (მეცხოველე), მებოსტნე.

ტელ.: 893 94-42-52, 8215 5-62-17