დიმიტრი შიანოვი

ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალის IT სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

 

დიმიტრი შიანოვი, ჩემს მოვალეობაში შედის ჰოსპიტლის კომპიუტერული ქსელისა და ტექნიკის მხარდაჭერა, ოპერატიული სისტემების გამართვა/ინსტალაცია, მონაცემთა რეზერვირება/აღდგენა, ქსელური უსაფრთხოების წესების დაცვის კონტროლი, მომსახურე პერსონალის ტექნიკური მხარდაჭერა.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩავირიცხე 2013 წელს და დავამთავრე 2015-ში ,,კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსის’’ მესამე მეოთხე საფეხური.

უნივერსიტეტშიმირებული პროფესიული განათლება დამეხმარა პროფესიონალად ჩამოყალიბებაში და აქ მიღებული თეორიულ-პრაქტიკულ ცოდნას ყოველდღიურად ვიყენებ სამუშაო გარემოში. დარწმუნებული ვარ, ჩემი მიმართულების უმაღლესი განათლების თეორიული ცოდნა ვერ შეცვლიდა იმ პრაქტიკულ უნარებს რაც პროფესიული განათლების ფარგლებში შევიძინე და რომლითაც ვახორციელებს საინტერესო პროგრამულ საქმიანობას, რომელზეც ვისაუბრე ზემოთ.