1. თეონა ხუფენია (ფილოლოგიის დოქტორი) – პროფესორი

2. ბელა მოსია (ფილოლოგიის დოქტორი) –  პროფესორი

3. ზაალ ქორთუა (ისტორიის დოქტორი) –  პროფესორი

4.შორენა ლომთაძე ( განათლების დოქტორი)- პროფესორი

5.მაია ახვლედიანი (პედაგოგიკის დოქტორი) - ასოცირებული პროფესორი

6.ხათუნა გოგია (ფილოლოგიის დოქტორი) – ასოცირებული პროფესორი

7. ზეინაბ სარია ( ფილოლოგიის დოქტორი) – ასოცირებული პროფესორი

8. ეკატერინე ანთია  ( ისტორიის დოქტორი) – ასოცირებული პროფესორი

9. ლუიზა ხაჭაპურიძე ( ფილოლოგიის დოქტორი) – ასოცირებული პროფესორი

10.გიორგი ჭიღვარია (ისტორიის დოქტორი) – ასოცირებული პროფესორი

11. რევაზ შეროზია (ფილოლოგიის დოქტორი) - ასოცირებული პროფესორი

12. ნესტან ფიფია (ფილოლოგიის დოქტორი) - ასოცირებული პროფესორი

13.ეკატერინე თოფურია -(ფილოლოგიიი დოქტორი) -  ასოცირებული პროფესორი

14. სოფიო მორალიშვილი  (ფილოლოგიის დოქტორი ) - ასოცირებული  პროფესორი

15.იზოლდა ჩხობაძე (ფილოლოგიის დოქტორი) - ასოცირებული პროფესორი