2018 წლის 21იანვარს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტს პროფესორების ჯგუფი ეწვია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, კავკასიის უნივერსიტეტიდან და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან.პროფესორები მთელი კვირის განმავლობაში წაიკითხავენ ტრენინგ კურსს - "მშვიდობა და უსაფრთხოება".
კურსი ხორციელდება ევროკომისიის "ერასმუს +"-ის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის - მშვიდობის კვლევების კურიკულუმის განვითარება საქართველოში სამაგისტრო სწავლების საფეხურზე ( PESTUGE)" ფარგლებში.
 
         www.jpg       sss.jpg
 
        jjj.jpg         s.jpg