სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 31 მარტს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენელმა მარტინ კულიზეკმა "საქართველო გზად ევროპისკენ" პროექტის ფარგლებში წაიკითხა ლექცია თემაზე "ევროკავშირის სტრუქტურა და ინსტიტუციები"