19 აპრილს სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის  სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მორიგი შეხვედრა გაიმართა ევროკავშირის მისიის წარმომადგენელთან "საქართველო გზად ევროპისაკენ" პროექტის ფარგლებში. მისიის წარმომადგენელმა ლეონ ბრუინმა სტუდენტებთან ისაუბრა ნიდერლანდების, როგორც ევროკავშირის წევრი  ქვეყნის, ისტორიულ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ განვითარებაზე.