შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სენაკის განყოფილება, ბუღალტრის პროგრამის მცირე ბიზნესის წარმოების მოდულის ფარგლებში რეალურად შექმნილი პროდუქტი, მოდულის განმახორციელებელი მზისადარ ბჟალავა.

 

 

 

 

           29790137_1642127125865128_6994121615649451419_n.jpg        29598093_1642127172531790_1673129391442247090_n_0.jpg