2018 წლის 20 აპრილს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო  სასწავლო უნივერსიტეტში პროფესორმა მამუკა ბერიაშვილმა, დოქტორანტმა ირაკლი თაბორიძემ ჩაატარეს საჯარო ლექცია თემებზე პლატონი- ,,ფილოსოფიის დამოუკიდებელ სააზროვნო სისტემად ჩამოყალიბება”; ,,ციცერონი, როგორც ძველი რომის უმნიშვნელოვანესი ფილოსოფოსი, რიტორი და პოლიტიკოსი”.

საჯარო ლექციები ტარდება პროექტის - ,,დისკუსიები თანამედროვე ქართული სივრცისთვის რელევანტურ საზოგადოებრივ საკითხებზე“ - ფარგლებში.

P4204069.JPG     P4204071.JPG

P4204081.JPG     P4204084.JPG

P4204086_0.JPG