2018 წლის 23 მაისს სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი შიდა მხარდაჭერის ჯგუფთან ერთად შეხვდა  პროფესიული განათლების მასწავლებლებს ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო პროცესის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. გაფართოებულ შეხვედრაზე გაზიარებულ იქნა სწავლის შედეგების ვერიფიკაციის სისტემა, დაიგეგმა ვერიფიკაციის სისტემის განხორციელებაზე ეტაპობრივი გადასვლა.

 

              P5234207.JPG        P5234209.JPG

              P5234206.JPG        P5234217.JPG