2018 წლის 23 მაისს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მოეწყო ტრენინგი სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედი საერთაშორისო პროექტის DARE-ს ფარგლებში. ტრენინგის მიზანი იყო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის უმცირესობის წარმომადგენელი სტუდენტებისა და თანამშრომლებისთვის თანაბარი გარემოს შექმნისა და სწავლების მეთოდებში გადამზადება. სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალთან ერთად ტრენინგის მონაწილეები იყვნენ სტუდენტები. ტრენინგი ჩაატარეს როჰამფტონის უნივერსიტეტის (დიდი ბრიტანეთი) პროფესორებმა: მი ფონგ ლიმ და ალეგრა ტრეისია ჯენკინსმა.

 

             33224550_1786143958098905_7979720151278813184_o.jpg        33404537_1786143744765593_6831486242698297344_n.jpg

           33323809_1786144028098898_3686518335945572352_o.jpg        33221587_1786143941432240_4360676000661504000_o.jpg