2018 წლის 29 მაისს, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის მკვლევარმა გიორგი მუმლაძემ და სოციალური კვლევების ლაბორატორიის დირექტორმა ანა ჟვანიამ, პროექტ „ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო რეფორმა საქართველოში - პირველი ნაბიჯები და პირველი გამოწვევები“ გამართეს საჯარო შეხვედრა სტუდენტებთან და საზოგადოების აქტიურ წევრებთან.

შეხვედრა მოიცავდა ორ პანელს, საჯარო ლექციას და ფოკუს ჯგუფის ფორმატს, ინტერაქციის და აქტიური დისკუსიის ფარგლებში, განხილული იქნა ყველა ის ძირითადი საკითხი, რომელიც უკავშირდება ნაფიც მსაჯულთა რეფორმის მიმდინარეობას საქართველოში.

 

              P5294262.JPG          P5294269.JPG

              P5294263.JPG          P5294270.JPG

              P5294271.JPG          P5294265.JPG