2018 წლის 30 მაისს, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტური დღეების ფარგლებში გაიხსნა სტუდენტთა ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია. კონფერენციის პირველ დღეს იმუშავა ბიზნესის ადმინისტრაციის,სამართალმცოდნეობის, საჯარო მმართველობის სექციამ, სადაც წარმოდგენილ იქნა თოთხმეტი საინტერესო სტუდენტური ნაშრომი.]

 

 

 

 

                        P5304272.JPG      P5304303.JPG

                   P5304277.JPG       P5304299.JPG

                    P5304308.JPG      P5304296.JPG

                    P5304311.JPG     P5304288.JPG